کبوتر نوک قنار(fireman)

kabotar

عکسه تعدادی از کیوترانم که فروخته شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 23:18  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار آقای امید نادری

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 9:43  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار آقای بهروز شایسته2

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 10:4  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار آقا مرتضی(صالح آبادی)

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393ساعت 8:43  توسط you.ne  | 

سال نو مبارک

آپلود عکس

+ نوشته شده در  شنبه دوم فروردین 1393ساعت 2:22  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار آقای بهروز شایسته

    نر پیس معروف به کرکس

آپلود عکس

نر راسو

آپلود عکس

                                                


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1392ساعت 8:32  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار آقای ابراهیم حقیقت

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 9:29  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنارم

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1392ساعت 8:27  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار دوستانم2

                   نر راسو

آپلود عکس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 21:32  توسط you.ne  | 

عکسه تعدادی از کبوتران نوک قنار دوستانم

نر سفید معروف به سیمبا که در آخرین معامله۵۰میلیون تومان توسط آقای ابراهیم حقیقت از شاهرود خریداری شد

آپلود عکس

آپلود عکسادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392ساعت 22:10  توسط you.ne  | 

مطالب قدیمی‌تر